bbin金沙【官方入口】

 
   
-->
关于上海上纳电工器材有限公司注册成立的公告

Created Date 10/21/2019    View Numbers  113 Return    
字号:   
 

上海上纳电工器材有限公司注册成立于2018年11月29日,上海大学科技成果作价入股600万股份,现正在办理股权奖励和划转工作。  

 特此公告

 

                        上海上大资产经营管理有限公司

                              2019年10月21日


bbin金沙
Baidu
sogou